Bilgi Bankası - Shipeedy

Veri Bankası


Lojistik Sektöründe Kullanılan Kısaltmalar

ADR: Tehlikeli Malların Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

ATA: Actual Time of Arrival: Gerçekleşen Varış Tarihi

ATD: Actual Time of Departure: Gerçekleşen Kalkış Tarihi

BC: Booking Confirmation: Revervasyon Onayı

BL: Bill of Lading: KonşimentoDBA: Doğrulanmış Brüt Ağırlık,

VGM (Verified Gross Mass)

VGM Cut Off: Konteynerin VGM/DBA bilgilerinin beyan edilmesi için verilen son süre

ENS: Entry Summary Declaration: Özet Beyan Girişi

ETA: Estimated Time of Arrival : Tahmini Varış Tarihi

ETD: Estimated Time of Departure: Tahmini Kalkış Tarihi

FCL/FCL: Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

FCL/LCL: İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.

FCL: Full Container Load: Tam Konteyner Yüklemesi

GTİP/ HS CODE: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon

HBL: Acente Konşimentosu / House BL

LCL: Less Container Load: Parsiyel yükleme

MBL: Master BL: Ana Konşimento: Armatör Konşimentosu

MSDS: Material Safety Data Sheet: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

OKSB: Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi

POD: Port Of Discharge: Varış Limanı

POL: Port Of Loading: Yükleme Limanı

PSS: Peak Season Surcharge: Yoğun Dönem Masrafı

SI: Shipment Instruction: Konşimento Talimatı

SI Cut Off: Talimat Cut Off: Konşimento talimatının iletilmesi için son süre

TEU: 1x20’lik konteyner tanımı

TT: Transit Time / Transit Süre

YYS: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

BAF: Bunker Adjustment Factor 

Bu site, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerez tanımlama bilgileri kullanır.