CIP Teslim Şekli

Carriage anf Insurance Paid To, CIP teslim şekli açılımı olarak geçmektedir. CIP teslim şekli ne demek sorusuna cevap vermek gerekirse de 2010 yılında tanımlanan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe anlamı “Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim” şeklinde geçmektedir. CIP teslim şeklinde, ihracatçı kişi ya da firma, malları belirlenen nakliyeciye teslim etmektedir. Bu sırada yerine getirilmesi gereken sorumluluklar tamamlanmaktadır. CIP teslim şekli içerisinde satıcı olan taraf, malları nakliyeciye teslim etmekle yetinmez. Aynı zamanda varış yerine kadar olan navlun bedelini de ödemektedir. Malların ödenmesinin yanı sıra malların sigortasının da yaptırılması söz konusudur. CIP teslim nedir diye sorulduğunda bu bilgileri aktarmak doğru olacaktır.

CIP teslim, satıcı olan taraf sigorta yapma zorunluluğu getirmektedir. Var olan kurallar gereğince, tüm taşıma yöntemlerinde kullanabilmek mümkündür. Yani CIP teslim, denizyolunda, karayolunda, havayolunda yapılan taşıma faaliyetlerinde kullanılabilmektedir.

CIP Teslim Şekli Nedir?

Zorunlu teslimat şekillerinden biri olarak bilinen CIP Teslimat şekli birden fazla özelliğe sahiptir. Detaylandırmak gerekirse de ihracat gümrük işlemleri sırasında ihracatçı firma yapılması gerekenleri üstlenmektedir. Yani CIP teslimat şekli özellikleri içerisinde ihracatla ilgili olan tüm izinlerin alınması yer almaktadır. İhracat vergi ve harçlarının ödenmesi de ihracatçının sorumlulukları içerisindedir.

CIP teslimat nedir diye sorulduğunda satıcının malları kendi belirleyeceği satıcıya teslim edebileceği bir teslimat şekli denilmektedir. Bu sayede satıcı olan kişi veyahut kurum, kendi teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. Diğer yandan satıcı ve alıcı arasında belirlenen konuma kadar yapılacak olan nakliyat işleminin bedeli ödenmektedir. Malların olası risklere karşı sigortalanmasından faydalanılmaktadır. Nakliye sigortasının, sigorta bedeli de satıcı tarafından karşılanmaktadır. Var olan şartlara göre bu sigorta türü zorunlu olan seçenekler içerisinde yer almaktadır. Taşıyıcı seçimini yaparken taşıma sözleşmesinin de yapılması önemlidir. Varış noktasına kadar olan navlun bedelinin ödenmesi, sigortanın ödenmesi önemli sorumluluklar içerisinde yer almaktadır. CIP teslim şekli nedir sorusuna bu tarz örneklerden yola çıkarak cevap verilmektedir.

CIP Teslim Şekli Kullanım Alanları Nelerdir?

Uluslararası Ticaret Odası, denizyolundan yapılması gereken ticari faaliyetlerin daha iyi şekilde anlaşılması için denizyolu taşıma biçimlerini iki farklı gruba ayırmıştır. Farklı taşıma türüne bağlı olan kuralları barındıran grup içerisinde CIP teslim şeklinde de yer verilmektedir. CIP taşımacılık faaliyetlerinde sigorta da dâhil olmak üzere tüm masraflar ödenmektedir. Nakliye faaliyetlerinde de sık sık kullanılan taşımacılık türlerinden biri olarak görülmektedir. Çok modeli taşıma yöntemi olarak görülen CIP, farklı taşıma şekillerine uyum sağlamaktadır. Bundan ötürü çok modelli taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak incelendiği zaman satıcının önceden karar verilen noktaya ürünleri götürmesi için yapılan sözleşme baz alınmaktadır. Sözleşme içerisinde navlun bedeli olarak geçen nakliye ücreti ödenmektedir. Bu yüzden CIP teslim şeklinde navlunu kim öder sorusunun cevabı, satıcı olarak geçmektedir.

CIP teslim şekli içerisinde yalnızca satıcıya değil, her iki tarafa da bazı sorumluluklar düşmektedir. Satıcı sorumluluğu alıcıya ait olan taşıma aşaması için ürünlerini sigortalatmaktadır. Bu sayede olası kaza ve kayıp risklerine karşı yaşanabilecek problemler ortadan kaldırılmaktadır. Satıcı tarafın problemlere karşı sigorta yapma zorunluluğu da yine satıcının faydasına olacak şekilde düzenlenmektedir. CIP teslim şekli içerisinde diğer teslimat şekilleriyle karıştırılan durumlar da bulunmaktadır. Bu teslimat şekilleri içerisinde satıcı ve alıcının değişmekte olan bazı sorumluluklarının olduğu bilinmektedir. CIP teslim şeklini diğerinden ayıran özelliklerse, yine alıcı ve satıcıya ait olan sorumluluklar olarak bilinmektedir. Satıcı kargo sigortasını düzenletmek zorundadır. Aynı zamanda satıcının kargo sigortasını ödeme zorunluluğu da vardır. Ürünlerin nakliye tarafına teslim edilmesi sırasında risklerin azalmasını sağlamak önemli bir noktadır.

CIP Teslim Şekli Hangi Taşımacılıkta Kullanılır?

CIP teslimatı, en çok kullanılan taşıma türlerinden biri olarak geçmektedir. Bu taşıma şeklini kullanmak isteyen firmalar, genel olarak hangi taşımacılık faaliyetlerinde kullanmaları gerektiğini araştırmaktadır. Özellikle tüm taşımacılık modlarında bu soruya odaklanıldığı bilinmektedir. Havayolu, demizyolu, denizyolu ve karayolunda kullanılan CIP teslimatı, çok araçlı taşıma faaliyetlerinde de kullanıma uygundur. Taşımacılık modu içerisinde öne çıkan CIP, bu sebepten ötürü ihracatta sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olarak görülmektedir.

CIP taşıma şeklinin birden fazla avantaja sahip olduğunu söylemek mümkündür. Satıcının risk ve masrafları en aza indirmesini mümkün hale getirmektedir. Bu teslimat şeklinde alıcı tarafı da önemli detaylar barındırmaktadır. Çünkü alıcı olan taraf, kendi isteği dâhilinde, satıcıdan bağımsız bir şekilde sigorta yaptırabilmektedir. Sigorta firmasından, sigorta talep edebilmektedir.

CIP Teslim Şekillerinde Alıcı ve Satıcının Sorumlulukları

Farklı teslimat şekillerinde meydana geldiği gibi CIP taşıma şeklinde de satıcı ve alıcılar için ortaya çıkan bazı yükümlülüklerin olduğu bilinmektedir. Satıcı, alıcı ile ortak bir biçimde sözleşme imzalar. Bu sözleşme içeriğine bağlı olarak uygun koşulları sağlaması gerekmektedir. Yani ürünlerin de bu şartlara uygun olacak şekilde hazırlanması sorumlulukları içerisinde yer almaktadır. Alıcının, satıcıdan hangi ürünü talep ettiğine dikkat edilerek o ürünün hazırlanması ve gönderilmesi beklenir. Ülkelere göre farklı şekillerde uygulanan gümrük kurallarından ötürü alıcının ülkesinde kullanılması gereken belgeler muhakkak hazırlanmalıdır. Satıcı tarafın, alıcının ülkesinin kurallarına uygun düzenlemeler yapması beklenir. Böylece satıcı gümrük işlemlerinde oluşabilecek sorunlara karşı önlem almış olur. Herhangi bir lojistik firmasıyla taşıma sözleşmesi yapılacağı zaman navlun bedelinin ödenmesi de satıcının sorumluluklarındandır.