CPT Teslim Şekli Nedir?

Yükle beraber tüm taşıma maliyetlerinin de ödenmiş olduğu, sigorta ve diğer masrafların ithalatçı tarafından karşılandığı teslim şekli, CPT olarak bilinmektedir. CPT taşıma şekli, karma taşımacılık sırasında kullanılmaktadır. CPT taşımacılık sırasında ihracat yapan taraf yükü hazırlamaktadır. Yükün hazırlanmasının yanında gümrükle ilgili işlemler de çözülmektedir. Yükün ana taşıma aracına yükleme işlemleri tamamlanır. Ayrıca yine ana taşıma aracına ait olan taşıma bedeli ödenmektedir. Böylece yükün ana taşıma aracına yüklenmesiyle birlikte ihracatçının sorumluluğu da ortadan kalkmaktadır.

CPT taşıma şeklinde malların taşınma aracından teslim alınmasıyla beraber alıcı tarafın sorumluluğu başlamaktadır. Bundan dolayı CPT teslim şekli, taşıma, gümrük ve diğer masrafların satıcı tarafa ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca teslimat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkabilecek olan maliyet ve riskler de alıcı tarafa ait olmaktadır.

CPT teslim şekli iki taraf açısından da kontrol edilmelidir. Teslim şekli sırasında ürünlerin taşıma aracından teslim sağlayabilmesi alının sorumluluklarının başlangıcıdır. Bundan ötürü CPT tipi teslim şeklinde alıcı risklerden kendisi mesuldür. Lojistik sektöründe yapılmakta olan CPT teslim şeklinde birden çok taşıma aracına yer verilmektedir. Taşınacak olan yükün ilk taşıyıcıya teslim edilmesi, satıcının yük üzerinde bulunan bütün sorumluluğunun tamamlanması anlamına gelmektedir. 

CPT Teslim Şekli Nedir?

CPT ne demek sorusuna cevap olarak belirlenen varış yerine kadar navlunu ödenmiş şekilde yapılan teslim işlemi denilmektedir. Bu uygulama içerisinde satıcı taraf kendi mallarını tercih ettiği taşıyıcıya teslim etmektedir. Alıcı ve satıcı arasında belirlenen varış noktasına kadar tüm masraflar taşıyıcıya aittir. Satıcının malları taşıyıcıya teslim etmesiyle beraber noktalanmaktadır. Bu aşamadan sonra var olan sorumluluk, alıcıya aittir. Taşıma sigortasının yaptırılmasından, sigorta bedelinin ödenmesine kadar birçok seçenek sıralanması da mümkündür. Genel olarak deniz yolu hariç her taşıma şeklinde kullanılmaktadır. Özellikle karma taşıma içerisinde de CPT yükleme şekli kullanılabilmektedir.

Hem alıcı hem de satıcı taraf için bazı avantajlar barındıran CPT, dezavantajlarla da öne çıkmaktadır. Bu teslim şeklinin günden güne daha çok kullanıldığını söylemek de mümkündür. Gerekli işlemlerin ülkeden ülkeye olacak şekilde değişmesi, zaman ve enerji açısından firmaları eksiye sürüklediği bilinmektedir. Bu işlemler içerisinde belirli bir noktaya kadar satıcı o noktadan sonra da alıcı sorumluluk alınmaktadır. Var olan bu özelliğinden ötürü de CPT diğer teslim şekillerinden farklı görülmektedir. CPT teslim şekli içerisinde özellikle zaman ve enerji tasarrufunun öne çıktığını söylemek de mümkündür.

CPT teslim şeklinde sürecin nasıl işlediğine değinilebilir. Detaylandırmak gerekirse öncelikli olarak satış sözleşmesine uygun olacak şekilde mallar hazırlanmaktadır. Alıcının kendi ülkesinde kullanması gereken evraklar da hazırlanmalıdır. Gümrük prosedürlerinin tamamlanmasının yanında taşıma acentesiyle sözleşme yapılması önemlidir. Teslimat işleminin yapılacağı limana kadar olan navlun gideri de ödenmektedir. Satıcı taraf, malların veyahut ürünleri ilk taşıyıcıya verdiği andan itibaren sorumlulukları son bulur. Yükle alakalı olan giderlerden ve sorumluluklardan kurtulmuş olur. Teslimatın gerçekleştirildiği ve beklenen ulaşım tarifini alıcı tarafa bildirir.

CPT Teslim Şekli Özellikleri

Taşıma ödenmiş olarak satış gerçekleştirildiği zaman CPT ödeme şekli kullanılmış olmaktadır. CPT taşıma şekli ihraç edilen taraflarda ürünlerin belirlenen taşıyıcıya teslim edilmesi sağlanmaktadır. Malların teslim yerine getirilmesi noktasında önemli olan taşıma anlaşmasının yapılması ve taşıma giderlerinin önlenmesi mecburiyetinin olduğunu göstermektedir. CPT kuralı kullanıldığı zaman satıcı teslim sorumluluğunu almaktadır. Yükler teslim noktasına ulaştığında değil, taşıyıcıya devredildiğinde sorumluluklar bitmektedir.

CPT teslim şekli özellikleri diğerlerinden daha farklıdır. Çünkü genel olarak çok araçlı olan taşımacılık çeşitlerinde kullanımı söz konusudur. Satıcılar teslim noktasına kadar navlun masrafını öderler. Malları ilk taşıyıcının sorumluluğunda devrettiği andan itibaren riskler alıcı tarafa geçmektedir.

CPT Navlun Kim Öder?

Satıcı tarafın yükün teslimatı üzerinde bazı sorumlulukları bulunduğu söylemek mümkündür. İhracat gerçekleştirilirken taraflar arasında bir sözleşme yapılmaktadır. Sözleşmeye uygun olarak satının yükü hazırlaması gerekmektedir. Teslimatın yapılacağı ülkeye ait bilgiler alınması ve ülkenin isteyeceği belgelerin hazırlıkları tamamlanır. Bu kısımda gümrüğe ait olan masraflar, navlun ücreti karşılanmaktadır. Yani CPT navlun ücreti satıcı tarafından karşılanmaktadır. Bulunan şartları yerine getiren alıcı, yükleri ilk taşıyıcıya teslim eder. Bu andan itibaren oluşabilecek her türlü giderken muaf hale gelmektedir. Bu da artık teslimat aşamasına kadar oluşabilecek sorunların satıcıyı etkilemediği anlamına gelir. İthalatçı yani satıcı taraf malın nakledildiği tarihi karşı tarafa bildirmektedir. Aynı zamanda bu aşamada dikkat edilmesi gereken bazı seçeneklerin olduğu bilinmektedir. Satıcının yüklerin ulaşacağı ülkede olabilecek denetleme giderlerini de ödemesi gerekmektedir. Yani ihracatın yapıldığı ülkenin kurumlarının talep edeceği masraflar ödenmelidir.

Alıcı taraf da ithalatçı taraf olarak bilinmektedir. Satıcıyla arasındaki sözleşme imzalandıktan sonra mala karşılık olarak ücret ödemesi yapılmaktadır. İthalat süreci içerisinde sonuca ulaşılması adına bazı gümrük evrakları düzenlenmektedir. Alıcının yükle ilgili olan sorumlulukları, yükün satıcı tarafından ilk taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren başlamaktadır. Bu andan sonra malla ilgili yükümlülükler alıcıya geçmektedir. Yani olabilecek giderlerin tümü ve olası riskler alıcıya ait hale gelmektedir. Sözleşme içerisinde boşaltma giderleri navlun bedelini içermiyorsa o zaman alıcı yükün boşaltma giderlerini de ödemektedir. Sonrasında cirolu olan konşimento alınmaktadır. Ek olarak ülke prosedürleri içerisinde ortaya çıkabilecek olan giderler de alıcının sorumluluğu içerisindedir. Giderlerin yükleme öncesi muayene masraflarını ödeme sorumluluğunda olduğu bilinmektedir.