Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İthalat ve ihracat işlemleriyle para kazanan şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu vergi türlerinden biri, gümrük vergisi olarak geçmektedir. Türkiye’den yurt dışına eşya ithalat ve ihracat işlemleriyle uğraşan şirketleri kapsamaktadır. Bu şirketlerin kendi karlarını koruma amacıyla gümrük vergisini de gider kalemi hesaplamalarına eklemesi gerekmektedir. Yurtdışı ticareti ile ilgilenen tüzel kişiler tarafından ödenmektedir. Bunun yanı sıra şahsi amaçlarla yurtdışından ülkeye ürün getirmek istediğiniz zaman da gümrük vergisi ödemeniz gerekmektedir. Gümrük vergisi, sunulan ürün ve hizmet hangi ülkeye gidiyorsa o ülke tarafınca alınmaktadır. Ülke dışından gelen ürünler de vergiye tabi tutulmaktadır. Bu durum da kişiler için vergi yükümlülüğü anlamını taşımaktadır. Gümrük vergisi hesaplama işlemlerinde de birden fazla tür karşınıza çıkabilmektedir.

·        Gümrük vergisinin hesaplanması sırasında şirketler ithal ve ihraç edilecek malların piyasadaki bedelleri, sigorta bedelleri, taşıma bedeli ve diğer vergi seçeneklerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Aynı zamanda değeri 1500 Euro sınırını geçen ürünler için vergi alımı yapılmaktadır. Vergi hesaplanmasının gerekli olduğu bazı durumların da olduğunu söylemek mümkündür.

·        Eşya bedelinin anlaşılması amacıyla gümrük idarelerine fatura gibi belgeler verilmektedir. Faturaların verilmemesi halinde gümrük idaresi inceleme yapmaktadır. İncelemenin sonucunda da ilgili bedel belirlenmektedir.

·        1500 Euro altında olan eşyalar vergilerden ürün alınmaması için ürünlerin ticari amaca uygun olmaması gerekir. Aynı zamanda getirtilen ürün miktarının da ticaretle uyumsuz olması beklenir. Miktarı fazla olan ürünler, 1500 Euro değerinden fazla olsa bile vergi alımı söz konusudur.

·        Gemi, tır ve benzeri taşıma araçlarıyla getirilen ürünlerde bedele bakılmadan vergi uygulanır.

·        Yolcu olan kişinin üzerinde 30 kilogramdan fazla eşya varsa, fiyata bakılmadan vergiye tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu noktada kişinin diplomatik sınıfta olmaması gerekmektedir.

Gümrük Vergisi Neye Göre Hesaplanır?

Gümrük vergisi hesaplama işlemleri sırasında gümrük kıymeti göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca Gümrük Kanununda bulunan maddelere bağlı olarak ilave ödemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda muaf ödemelerle ilgili detaylı bilgilerin de verildiği bilinmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak totalde bir ücret belirlenmektedir. Örneklendirmek gerekirse de Türkiye’ye ithal edilecek olan 100.00 dolar değerindeki yüküm alımı sırasında göz önünde bulunacak pek çok detay mevcuttur. Ürünlerin nasıl teslim edileceği, sigortası, navlun bedeli, ambalaj bedeli, gümrük verileri ve satın alma komisyonu dikkat edilmesi gereken noktalar içerisindedir.

Yurtdışı gümrük vergisi hesaplama işlemlerinde ek bir maliyet olarak görüldüğü bilinir. Bundan ötürü ticaret yapan ve ithalat işlemleriyle ilgilenen şirketlerin ödemesi gereken vergi hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaların sonucunda alım yapılması önemli noktalardandır. İlk aşamada ithal edilecek olan eşyanın CIF bedeli üzerinden vergi matrahı hesaplanmaktadır. CIF bedeli ürünün piyasa, taşıma ve sigorta bedelleri baz alınarak hesaplanmaktadır. Gümrük vergisi hesaplama 2023 çalışmalarında da bu formülden destek alınmaktadır. Elbette eşyaların sınırdan geçirilmesi sırasında ekstra maliyetlerin çıkması da mümkündür.

İhracat gümrük vergisi hesaplama işlemleri sırasında CIF bedeli belirlenmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de ürünün fiyatının bilinmesidir. Eşya toplam bedelinin TL cinsinden karşılığı, navlun bedeli ve toplam sigorta bedeli toplanmaktadır. Bu formülü kullanarak CIF değerini öğrenmiş olursunuz. Söz konusu ürün 1500 Euro değerinin altındaysa o zaman Eşya bedeli ile CIF değeri çarpılmaktadır. Bu şekilde ihracat vergisi hesaplaması yapılmaktadır. Bu değerin üzerinde olan eşyalar için de güncel vergi oranlarının baz alınması gerekmektedir.

2023 Gümrük Vergisi Ne Kadar?                   

Gümrük vergisi oranları her yıl olacak şekilde liste halinde yayınlanmaktadır. Bu hesaplamalar içerisinde ürünün hangi ülkeden geldiği, türünün ne olduğu gibi detaylar önemsenmektedir. Vergi oranları da bu duruma bağlı olarak farklı oranlarla alınmaktadır. Söz konusu eşyanın bedeli 1500 Euro değerini geçmiyorsa o zaman sabit vergiler uygulanmaktadır. Aynı zamanda kişisel kullanım amacıyla satın alınan ürünler için de sabit vergilerin uygulandığı bilinmektedir. 2023 gümrük vergisi detayları içerisinde basılı yayın eşyalarının %0 vergi değerinin olduğu bilinir. Yani kitap gibi eşyalar için veri bedeli alınmamaktadır. Amerika Birleşik Devleti ülkelerinden gelen ürünler için %30 oranında vergi uygulanmaktadır. Detaylarla ilgili bilgiler Ticaret Bakanlı tarafınca Resmi Gazetede yayımlanan kararlarda da yer almaktadır. Ürün ve eşyalar için belirlenen vergi oranları bu şekilde öğrenilmektedir.

Gümrük Vergisine Kargo Ücreti Dâhil Mi?

Yurtdışı gümrük vergisi hesaplama işlemlerinde kargo ücretinin dikkate alınıp alınmadığı merak edilen konu başlıklarından biri. Posta ve kargo yoluyla getirilen eşyaların vergilendirilmesi sırasında kargo ücreti dikkate alınmamaktadır. Aynı zamanda gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen tüm gönderiler bir bütün olarak ela alınmaktadır. Bu sayede tüm ürünlerin kıymeti de beraber hesaplanmaktadır.

Gümrük Vergisi Ödenmezse Ne Olur?          

Kesinleşmiş olan gümrük vergileri belirlenen süre içerisinde ödenmezse o zaman gecikme zammı uygulanmaktadır. Gecikme zammı, alacakların vade tarihinden tahsil edildikleri tarihe kadar uygulanması söz konusudur. Ödenmeyen tutardan vadenin bitimine kadar olan süreç için her aya ayrı %4 oranında bir zam uygulanmaktadır. Gümrük vergisinin ödenmesi yasal bir zorunluluk olarak bilinmektedir. Ayrıca vergilerin ödenmemesi durumunda ekstra ceza bellerinin de ortaya çıkması mümkündür. Ticari gümrük vergisi hesaplama işlemlerinde, ödenmemiş vergiler için gecikme zammının da baz alınması önemli konular arasında yer almaktadır. Süreç içerisinde yapılan tüm bu işlemler de 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanmaktadır.