Havayolu Taşımacılığı Nedir?

Taşımacılık ve kargo faaliyetleri, bir ürünün, herhangi bir malzemenin bulunduğu konumdan istenilen yere taşınması amacıyla sürdürülmektedir. İstenilen zamanda, en sağlıklı koşullarla taşımanın gerçekleşmesi için uygulanmaktadır. Şimdilerde de bu konuda pek çok hizmetin verildiği bilinmektedir. Havayolu taşımacılığı faaliyetleri bunlardan birisidir. Taşımacılıkla ilgili araştırma yapanlar havayolu taşımacılığı nedir şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Havayolu taşımacılığı, etkin kullanılan ulaşım araçlarından biri olan uçaklarla yapılan taşımacılıktır.

Havayolu kargo hizmetleri kapsamında birden fazla avantajla karşılaşılması mümkündür. Özellikle hızlı bir ulaşım aracı olması sıklıkla kullanılmasının temel nedenlerinden birisidir. Uluslararası taşımacılık faaliyetleri kapsamında uzun mesafelerin olduğu bölgeler için kullanılmaktadır. Özellikle önemli ve hassas eşyaların taşınması sırasında havayolu kargo taşımacılığı öncelikli seçeneklerinden birisidir.

Dünyadaki uçak sayısının artmasıyla birlikte bu alanda hizmet vermeye başlayan firmalar da yaygınlık göstermiştir. Bundan ötürü uluslararası havayolu taşımacılığı daha önemli ve aktif bir konuma taşınmıştır. Birden fazla nedenden dolayı tercih edilen havayolu taşımacılığı, hızla güvenlik artılarından ötürü ön plana çıkmaktadır. Firmaların ulaşmak istedikleri ürünleri çok daha kolay şekilde getirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca iş akışının hızlanması ve sürekliliğin devam edebilmesi açısından önem arz etmektedir. Havayolu taşımacılığı hakkında bilgi almak isteyenler de var olan prosedürlerin kısa zamanda tamamlandığını görebilmektedir.

Havayolu taşımacılığı işlemlerinde, transfer sırasında güvenlikle ilgili yaşanan sorunlar oldukça azdır. Sıklıkla tercih ediliyor olmasının temel nedenlerinden biri budur. Ayrıca acil yük taşıma ihtiyaçlarında da öne çıkmaktadır. Çünkü var olan tüm mesafelerde kısa sürede taşıma işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Özel kargo uçakları kullanılarak yapılan havayolu taşımacılığı, teslimat sağlanacak olan ülkeye göre farklı teslimat süreleri barındırmaktadır. Doğru şekilde yapılan teslimat detaylarında da hem zamandan hem de masraftan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Havayolu Taşımacılığı Özellikleri Nelerdir?

Uluslararası taşımacılıkta önemli bir role sahip olan havayolu taşımacılığında uzun mesafeli taşıma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kargo taşıma çalışmalarının en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca havayolu taşımacılığı özellikleri incelendiği zaman bozulabilecek ürünlerin taşınması için doğru bir tercih olduğu görülmektedir. Birden fazla havayolu seçeneğinden birinin kullanılabilmesi aktarımların güvenli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca gerekli olan hallerde depolama hizmetlerinin de güvenli şekilde yapılmasında rol oynamaktadır.

Havayolu taşımacılığında dünyanın her noktasına ulaşımı sağlayan geniş bir ağ bulunmaktadır. Ayrıca taşımacılık faaliyetleri daha uygun maliyetlere denk gelmektedir. Uçakla taşımacılık hizmetlerinde yapılması gereken sigorta ödemeleri de daha düşüktür. Bu sayede maliyetin azalması mümkündür. Nakliye işlemleri sırasında kullanılan paketleme ve ambalaj çeşitleri de azalmaktadır. Firmalar arasında taşınan evrak ve özel giderler kısa süre zarfında ulaştırılmaktadır. Ayrıca gümrük prosedürleri hava yolu taşımacılığıyla birlikte çok daha kısa sürede yaşanmaktadır.

Havayolu Taşımacılığı Yük Çeşitleri Nelerdir?

Günden güne önemi daha da artan ve sürekli gelişmeye devam eden havayolu taşımacılığı çalışmaları, yük çeşitlerine göre de farklılık göstermektedir. Her türlü ürünün taşınması konusunda hizmet verildiği de bilinmektedir. Bunlara ek olarak havayolu taşımacılık faaliyetleri kapsamında çok daha hızlı teslimat ve güvenilir hizmet detaylarına yer verilmektedir. Taşıma faaliyetlerinin birçok açıdan kolay olması sayesinde önemli avantajlar öne çıkmaktadır. Havayolu taşımacılığı kapsamında yük çeşitleri için de farklı kategoriler bulunmaktadır. Bunlar genel kargo, özel kargo ve hızlı teslimat kargo şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Genel kargo havayolu taşımacılığı yaygın şekilde kullanılan ve acil olmayan ürünlerin taşınması için kullanılmaktadır. Özel kargo taşımacılığı sırasında dikkatli taşınması gereken ürünler nakledilmektedir. Acil olan, kısa süre içerisinde taşınması gereken ürünler için hızlı teslimat kargo hizmetinden yararlanılmaktadır. En kısa süre içerisinde teslimat sağlama amacıyla hızlı teslimat kargo kullanılmaktadır. Son zamanlarda havayolu taşımacılığı faaliyetlerinde yük çeşitlerinin taşıma kapasitesi, depolama çalışmaları gelişmiş haldedir. Bundan dolayı havayolu taşımacılığında uluslararası ticaret ve ekonomi konusunda önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir.

Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler Nelerdir?

Ürün ve malzemelerin havayolu aracılığıyla taşınması sırasında kullanılan bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler havayolu konşimentosu olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu belgelerin hemen hepsi ithalatçı adına olacak şekilde düzenlenir. Havayolu taşımacılığında kullanılan belgeler de şu şekildedir;

·        Öne çıkan belgelerden birisi ana konşimento olarak geçer. Havayolu şirketiyle gönderici arasında imzalanan belgedir. Havayolu kargo taşıma senedi şeklinde de tanımlanmaktadır. Sözleşme içerisinde hem taşıyıcı hem gönderici hem de alıcı için var olan haklar bulunmaktadır. Taşıma şekli, kargonun ağırlığı ve hacmi hakkında bu belgeden bilgi alınmaktadır.

·        Ara konşimentolar gerçek ve yükleyiciler adına düzenlenen bir belgedir. Bu belge IATA yetkili havayolu acentesi düzenlemektedir. Gönderimi yapılmış olan kargoların teslim alındığı bu belgede yer almaktadır.

·        Kargo manifestosu, havayolu taşımacılığı belgelerinden biridir. İngilizce olacak şekilde düzenlenen belge, malların özellikleri, taşıma şekilleri ve teslim edilecek yer olarak sıralanmaktadır. Taşınan ürünler tehlikeli madde olarak geçiyorsa bu bilgi kargo manifestosu içerisinde yer almaktadır.

·        Kargo transfer manifestosu belgesi iki şirket arasında transferin gerçekleştiğini gösterir. Ödemeli yapılan kargoların ilk taşıyıcı ve diğer taşıyıcı firmaya taşınması halinde düzenlenmektedir.

·        Kargo masrafları düzenleme bildirgesi, masrafların düzenlenmesinde kullanılmaktadır. Bu belge sayesinde malzemenin ağırlığı fazla ya da az gösterilirse, fiyat hatalı olursa düzenleme yapılabilmektedir.

·        Havayolu taşımacılığı belgeleri içerisinde teslim edilmedi bildiri yer almaktadır. Bu belge, kargonun teslim edileceği noktadan on dört gün içerisinde alınmaması halinde düzenlenir. Aynı zamanda çeşitli aksaklıklar için de düzenlenmesi mümkündür.

·        Havayolu taşımacılığında kullanılan belgelerden biri kargo hasar raporudur. Kargo hasar raporu, konşimento içerisinde belirtilen kargo değerinin düşmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. 

Havayolu Taşımacılığı Avantajları Nelerdir?

Dönemin en hızlı, en güvenli lojistik yöntemlerinden biri havayolu taşımacılığı olarak bilinmektedir. Havayolu taşımacılığı avantajları kapsamında büyük ve küçük ölçekli olan kargoların seri ve güvenli şekilde taşınması yer almaktadır. Diğer yandan hava kargo faaliyetleri içerisinde süreç çok daha kısa sürmektedir. Karayolu ve diğer taşıma yöntemlerine göre çok daha kısa sürede ürün ve malların taşınması sağlanmaktadır.

Havayolu taşımacılığında öne çıkan fırsatlardan bir diğeri hava şartlarına karşı var olan direncidir. Doğal afetlerden, hava şartlarından kolayca etkilenmez. Büyük ve değerli olan kargoların taşınması sırasında güvenli bir yöntem olarak kullanılır. Ayrıca havayolu taşıma faaliyetleri içerisinde güçlü bir lojistik yapının bulunduğu bilinmektedir. Havayolu kullanılarak taşınan kargolar, doğru ulaşım noktasına ulaşmayı sağlamaktadır. Barındırdığı güçlü lojistik sayesinde dünyanın bir ucundan diğer üçüne gün içerisinde teslimat yapılabilmektedir. Havayolu taşımacılığı avantajları ve dezavantajları karşılaştırıldığı zaman tercih edilmesinin mantıklı olacağı anlaşılmaktadır.

Havayolu Taşımacılığı Dezavantajları Nelerdir?

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan havayolu taşımacılığı dezavantajları da bulunmaktadır. Önemli bir lojistik türü olan hava yolu taşımacılık faaliyetlerinde yüksek maliyet söz konusu olabilir. Diğer taşımacılık yöntemleriyle karşılaştırıldığı zaman genel olarak daha maliyetlidir. Uçaklar, yakıtları, personelleri, bakımı gibi birçok masrafa sahiptir. Diğer yandan var olan maliyetler, taşıma fiyatlarına da yansıtmaktadır.

Uçaklar, diğer taşıma yöntemleriyle kıyaslandığı zaman sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Ağır yüklerin taşınması gerektiği durumlarda havayolu taşımacılığı sınırlıdır. Taşıma faaliyetleri sırasında uçakların yaydığı sera gazları, çevresel etkenlerden ötürü çevre dostu olmadığı bilinmektedir. Uçakların karbon salınımı, çevre üzerinde bazı olumsuz etkiler bırakmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik açısından bakıldığında önemli dezavantajlara sahiptir.

Havayolu taşımacılığında güzergâhlar belirli havaalanları üzerinden ilerlemektedir. Bundan ötürü güzergâhlarda sınırlamalar bulunmaktadır. Bazı bölgeler için ulaşımda zorluk yaşanmaktadır. Ayrıca belirli bölgeler için direkt uçuş olmayabilir.