Yeşil Lojistik

Şimdiki zamanda lojistik maliyetleri yalnızca paranın ifade edilmesi amacıyla kullanılmamaktadır. Aynı zamanda iklim değişiklikleri, hava kirliliği, atıkların boşaltılması, gürültü ve kazaların oluşması gibi dış maliyetleri de kapsamaktadır. Yeşil lojistik nedir sorusu sorulduğu zaman da bu iş alanında yapılan faaliyetlerin neden olduğu çevresel etkilerden söz edilmektedir.

Yeşil lojistik, çoğu zaman ekolojik lojistik olarak da isimlendirilmektedir. Nakliye, depolama ve diğer lojistik faaliyetlerin çevreye karşı olan etkilerini en aza indirmek amacıyla kullanılmaktadır. Lojistik endüstri tarafınca alınan önemleri ve sürdürülebilirlik politikaları kapsadığı bilinmektedir. Bu politikalarla beraber hem ekonomik hem de çevresel verimlilik sağlanmaktadır. Ayrıca lojistik alanında sürdürülebilir bir değer ortaya konulmaktadır.

Yeşil lojistik kavramı, ürünlerin taşınması, dağıtılması ve depolanması gibi süreçlerin etkilenmesinde rol oynamaktadır. Lojistik konusunda genel bir yaklaşım da karar verme sürecinde çevresel sürdürülebilirliğin bir kenara bırakılmasını sağlamaktadır. Diğer yandan yeşil lojistikçiler, ekoloji ve ekonomi arasında etkin bir denge kurmayı amaç edinirler. Çevrenin korunabilmesini sağlamasıyla beraber dünyadaki yönetim organlarının da hedefi haline gelen yeşil lojistik, tedarik zinciri endüstrisinde ön planda tutulmaktadır. 

Yeşil Lojistik Nedir?

Operasyonların sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan iş uygulamalarını kapsayan yeşil lojistik, geleneksel lojistik temellerine dayalıdır. Gelenekselin aksine başarılı lojistik operasyonlarının yanında çevreyi de odak noktasında tutmaktadır. Yeşil lojistiğin asıl amacı, organizasyonların iyileştirilmesi ve doğayla çok daha uyumlu hale gelmesini sağlamaktır. Şimdiki dönemde dünya devi olarak kabul gören pek çok firma da lojistik operasyonlarının buna uygun hale gelmesini amaç edinmektedir. Örneklendirmek gerekirse de Etsy, karbon emisyonunun dengelenmesi için birden fazla çalışma yürütmektedir. Bu çalışmaların sonucunda 2030 yılında karbon emisyonunun sıfıra çekilmesi amaçlanmaktadır.

Yeşil lojistik faaliyetleri birden fazla avantaj sağlamaktadır. Bunların hemen hepsi şirketler, tedarikçiler, iş ortakları ve müşteriler için önemli detaylar olarak görülmektedir. Örneklendirmek gerekirse de uzun vadede karlılık sağlanmaktadır. Yeni veyahut gelişmiş iş ortaklarına sahip olmak, işletmelerin sürdürülebilir tedarik zincirlerine sahip olmasını sağlamaktadır. Yeşil lojistik alanında sadece müşterilere değil kurumsal ortaklara da fayda sağladığını söylemek mümkündür.

Yeşil lojistik örnekleri incelendiği zaman taşıma faaliyetlerinin daha verimli ve çevreyle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca dağıtım sistemlerinin geliştiriliyor olması, ambalaj ve atıkların azaltılıp, katı ve tehlikeli atıkların imha edilmesi, emisyon ve gürültü kontrollerinin sağlanması gibi birçok detay bulunmaktadır. Lojistik faaliyetleri içerisinde enerji kullanımın arttığı, malzeme kullanımının azaldığı gibi durumlar söz konusudur. Sürekli olarak gelişmeye devam eden teknoloji ve ticaret küreselleşmesinde de lojistik sektörünün yer aldığı görülmektedir. Söz konusu değişim süreçlerine lojistik süreçleri de eşlik etmeye devam etmektedir.

Yeşil Lojistik Uygulamaları        

Firmalar müşterilerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır. Bu taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak planlamalar yapılarak ilerlenmektedir. Ekolojiye karşı bir duyarlılık gösterilmesi de söz konusudur. Sürdürülebilir tedarik zinciri konusunda gösterilen hassasiyet, çevrede oluşacak zararın en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada yeşil lojistik uygulamaları da merak edilen konu başlıkları içerisindedir.

Genel olarak değinildiğinde yeşil lojistik uygulamaları ürünlerin üretim ve dağıtımının ekolojik sisteme zarar vermeden yapılmasını sağlamaktadır. Bu da süreçlerin doğayla iç içe, daha sağlıklı bir şekilde devam etmesi anlamına gelmektedir. Yeşil lojistik faaliyetlerinde çevresel ve sosyal faktörler de göz önünde tutulmaktadır. Çevresel analizlerin yapılması, ürünlerin en uygun olacak şekilde planlanması gibi durumlar söz konusudur.

Otoritelerin belirlemiş olduğu, çevre dostu olarak bilinen motorlu araçlar ve yakıtlar kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak EURO 5 sahibi olan araçların tercih edilmesi gösterilmektedir. Depolama ve tesislerde yenilenebilir enerji kullanımı söz konusudur. Ayrıca paketleme ve tesislerde ambalaj malzemesi kullanımının en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Paket ve ambalajlarda bulunan geri dönüşümlü alternatif malzemeler kullanılmaktadır. Geri dönüşüm faaliyetleri için teşvik edici adımlar atılmaktadır. Aynı zamanda ulaşım modelleri arasında da esneklik planlamalarına başvurulmaktadır.

Özet geçmek gerekirse de sürdürülebilir ve yeşil lojistik faaliyetleri globalleşmeyle beraber ortaya çıkan rekabet ortamında çevreyi korumayı sağlamaktadır. Yeşil lojistik faaliyetlerinin evrensel boyuta ulaşmasının temel nedenleri arasında da müşterinin gücü ve toplumsal sorumluluk faaliyetleri öne çıkmaktadır. Gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyaya sahip olması amacıyla lojistik sektörünün içerisinde yer alan tüm firmalar yeşil lojistik uygulamaları gibi politikalar belirlemesi önerilmektedir.

Yeşil Lojistik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

 Süresiz şekilde düzenlenen yeşil lojistik belgesi ücretsiz şekilde temin edilmektedir. Belgenin alınması için yapılan başvurular Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu takvimde yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması söz konusu değildir. Ayrıca yeşil lojistik belgesi için yapılan başvurular yalnızca Bakanlık KEP adresinden kabul edilmektedir. Belgenin başvurularına ilişkin olan incelemeler, otuz iş günü içerisinde tamamlanmış olmaktadır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olduğunda eksiklerin giderilmesi işletmeye on beş gün süreyle verilmektedir. Bu süre içerisinde eksikler düzenlenmediyse başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır. Yeşil lojistik belgesi nedir sorusuna da yönetmelik kapsamında belirtilen taşımacılık faaliyetlerini sürdüren kişilerin aldığı belge cevabı verilmektedir. Gerçek veyahut tüzel kişilere, bakanlık tarafınca verilmesi söz konusudur.

Yeşil lojistik belgesinin alınması için kişilerde bazı aranan şartların olması gerekmektedir. Öncelikli olarak gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları istenir. KEP bulunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıtlı olunmak önemlidir. İşletmelerin sürdürülmekte olan yeşil lojistik faaliyetlerinde asgari yıllık olan periyotlarda eğitimleri yapması zorunlu tutulmaktadır.